Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jiřičky a hra na dětskou operu:

 

2005: Poplach v Mraveništi

V roce 2005 měli mladoboleslavští diváci možnost shlédnout v pořadí již třetí hru na dětskou operu, Poplach v mraveništi. Poprvé v ní vedle tradičních Ptáčat  sboru nejmenších zpěváčků Mladé Boleslavi, kteří nastudovali předchozí dva projekty s názvy Kočičí výlet a Kočičí sen, vystupovaly i Jiřičky. Představení se konala v Městském divadle v Mladé Boleslavi 13. a 15. června 2005 a pro velký zájem byla tato hra na dětskou operu opětovně provedena 7. února 2006.

 

Obrazek

 

    Poplach v mraveništi. Ferda Kuliferda. Hra na dětskou operu.

Účinkovali: Ptáčata, sbor nejmenších zpěváčků z Mladé Boleslavi pod vedením Věry Šulcové, a Jiřičky pod vedením Jiřiny Jiřičkové - Scénář: Helena Červená – Hudba: Jiří Bartoš a písně soudobých autorů – Klavír: Anna Vlachovská, Adam Koubek, Jiřina Jiřičková – Asistence: Jitka Bedlivá, Jitka Bílková, Michal Kopal - Hosté J. Bartoš (zpěv), Zdeňka Kuhnová (zpěv), smyčcové kvarteto ZUŠ Mladá Boleslav

 
 2007: Jak se noty nevyspaly

Mladoboleslavské divadlo bylo tentokrát svědkem autorské hry na dětskou operu s hduebním námětem. Kompletní informace ke stažení v brožurce ve formátu PDF zde.

 

Obrazek

Záštitu nad představeními převzal 

PhDr. Jaromír Jermář

historik a senátor za Mladoboleslavsko a Turnovsko

„Tahle opera je o princeznách - Dáše, Evě, Filoméně, Gábině a Anče, které jsou vždy veselé. Na zámku ale chybí postele a princezny jsou z toho mrzuté. Proto jejich tatínek, pan král Cyril, pozval na zámek tři Takty - Dvoučtvrtečního, Tříčtvrtečního a Čtyřčtvrtečního - a ti museli princezny rozveselit písničkou. Takti zpívali hezky, že nevěděli, kdo z nich je nejlepší, a tak dostali odměnu všichni tři. Princezny už byly zase veselé. A tak bylo veselé i celé království!“ (Anna Herčíková, 11 let)

Chcete vědět, jak se hraje na dětskou operu? Zde je stručný návod, jak se taková hra hraje v Mladé Boleslavi: vezměte padesát a jednoho zpěváčka z nejrůznějších mateřských škol a prvních tříd z celého okolí, scházejte se pravidelně jednou týdně, později třeba i častěji, k společnému zpívání, a nakonec přiberte dalších téměř čtyřicet dětí od druhých do pátých tříd. Po odděleném nácviku se připravte na několik společných zkoušek – potřebujete spoustu místa – a po několika měsících zpívání budete moci vyzpívat stovkám diváků, posluchačů, příběh o tom, jak se noty nevyspaly…

  V roce 2005 měli mladoboleslavští diváci možnost shlédnout v pořadí již třetí mladoboleslavskou hru na dětskou operu, která se jmenovala Poplach v mraveništi. Společnými silami ji se svými paními učitelkami nastudoval pěvecký sbor nejmenších zpěváčků z Mladé Boleslavi Ptáčata pod vedením Věry Šulcové, ředitelky MŠ Sluníčko, a sbor zpěváčků trochu odrostlejších, Jiřiček, pod vedením Jiřiny Jiřičkové. V září roku 2006 se oba sbory pustily do nácviku hry další, tentokrát pod názvem Jak se noty nevyspaly. Letos tak úplně novou mladoboleslavskou autorskou hru na operu v rámci pěti představení v Městském divadle uvidí více než 1500 převážně malých diváků.

  Hra na dětskou operu v podání téměř devadesátky zpěváčků ve věkovém rozmezí čtyř až jedenácti let je plná nejen zpívání a písniček, jejichž námětem je království not, ale také pohybu (děti tancují mazurku, pohybují se v rytmu pochodu a valčíku), společné hry na zobcové flétny a další elementární dětské hudební nástroje. I ti nejmenší zpěváčci zpívají se staršími dvojhlasé písně nebo kánony v dvou, tří a čtyřčtvrtečním taktu. Mezi efektní hudební čísla hry Jak se noty nevyspaly patří dvojitý kánon, kdy předškolní děti zpívají jeden kánon a současně starší děti zpívají kánon jiný. V představení vystupují kromě dětských protagonistů, princezen a dvořanů na zámku notového království také paní učitelky jako dvorní dámy a mladoboleslavský zpěvák a hudební skladatel Jiří Bartoš jako pohádkový dědeček, který svými áriemi v úvodu prvního i druhého dějství a kratičkými vsuvkami propojuje děj hry pravým operním nádechem.

  Jak se noty nevyspaly představuje hudební příběh, který v pohádkovém kabátě a zábavnou formou seznamuje i ty úplně nejmenší diváky s prvky hudební řeči, o kterých zpívá i vypráví a které předvádí vizuálně i motoricky. Celé představení má tak nejen emocionální, ale i výchovný a vzdělávací charakter.

   Jak se noty nevyspaly. Hra na dětskou operu ve dvou dějstvích

Účinkovali: Ptáčata, sbor nejmenších zpěváčků z Mladé Boleslavi pod vedením Věry Šulcové, a Jiřičky ZUŠ Mladá Boleslav pod vedením Jiřiny Jiřičkové - Námět a scénář: Jiřina Jiřičková – Hudba: Jiří Bartoš a písně soudobých autorů – Klavír: Anna Vlachovská, Jiřina Jiřičková, Petra Bergmanová – Asistence: Jitka Bedlivá, Jitka Bílková, Veronika Drahotová - Hosté J. Bartoš (zpěv), M. Švejdová (housle), J. Kurzveil (housle), M. Šulcová (violoncello), D. Kuchaříková (viola), M. Herrmann (trombon), P. Jansa (trubka), V. Skopcová (příčná flétna), P. Pavlíček (hoboj)

 

Jiřičky a hudební pohádka:

2009: O neposlušném slůněti aneb Zachraňte ZOO

18. a 24. června 2009 se uskutečnilo celkem pět představení hudební pohádky pro celkem 1500 malých i velkých diváků. Místem představení je opět mladoboleslavské Městské divadlo.

 

Obrazek

Záštitu nad představeními převzal 

Mgr. Jan Smutný

náměstek primátora Mladé Boleslavi pro sport, školství a kulturu

 

Hudební pohádka má netradičně 4 dějství. První nastudová sbor nejmenších zpěváčků z Mladé Boleslavi Ptáčata, opět pod vedením Věry Šulcové, druhé dějství připravují Jiřičky. v režii Jiřiny Jiřičkové Třetí dějství představí Jiřičky2 a v posledním, závěrečném dějství se na pódiu sejdou společně všichni zpěváčky, tedy opět téměř devadesát dětí.. 

O neposlušném slůněti aneb Zachraňte ZOO.

Účinkovali: Ptáčata, sbor nejmenších zpěváčků z Mladé Boleslavi pod vedením Věry Šulcové, a Jiřičky a Jiřičky2 ZUŠ Mladá Boleslav pod vedením Jiřiny Jiřičkové - Námět a scénář: Vítězslav Maštalíř, úprava: Věra Šulcová a Jiřina Jiřičková.  Klavír: Anna Vlachovská, Markéta Šnajdrová.

 

 

Jiřičky a muzikál:

2012: Muzikály Přemysla Kočího Houby, Alibaba a čtyřicet

 

img_2318.jpg

 

Jiřičky i Ptáčata již mnohokrát zpívaly písničky Přemysla Kočího. A nutno podotknout, že jeho písničky děti zpívají vždy s velkou chutí, ba i láskou. Když jsme hledali nový námět hudebně jevištního dílka, které bychom mohli nastudovat, nemohl nás proto napadnout nikdo jiný, než právě Přemysl Kočí. K dispozici jsme měli scénář a hudbu k Alibabovi, kterého jsme se chystali provést se staršími Jiřičkami. Tento muzikál pro muzikanty, jak jej autor nazývá, byl původně napsán pro děti z páté třídy. V roce 1998 ho v Hradci Králové skutečně nastudovali, předvedli, zazpívali zahráli a odtančili páťáci! Protože nás je ale v celkem třech sborech – Ptáčatech, Jiřičkách Minorkách a hlavním sboru Jiřičkách – více jak sto dvacet, přemýšleli jsme, jak bychom zapojili i mladší věkové skupiny našich zpěváčků. Oslovili jsme proto Přemysla Kočího, zda by pro nás něco nenapsal. A povedlo se! Přemysl Kočí vybral několik svých písní, k nim připsal písně Vstávejte, myšky a Koncert v kuchyni a vše opatřil scénářem. A muzikálek pro nejmenší Vstávejte, myšky byl na světě! Zcela konkrétně pro Minorky pak Přemysl Kočí napsal muzikál Houby.

Muzikálky Vstávejte, myšky a Houby tak měly 6. června 2012 v mladoboleslavském Městském divadle svou českou premiéru!

S laskavým svolením autora byl upraven scénář muzikálku Vstávejte, myšky. Do muzikálu Alibaba a čtyřicet jsme si dovolili vložit autorovu píseň Hej, pane Déšť.

Vstávejte, myšky nastudovala Ptáčata. Houby a Alibaba a čtyřicet pak představily Jiřičky Minorky a Jiřičky. 10. září 2012 Jiřičky Minorky a Jiřičky zahrály své dva muzikály na dopoledních představeních pro školky a školy - jak jinak - opět na prknech mladoboleslavského Městského divadla.

 

img_2274.jpg

 

 

 

img_2296.jpg

 

Přemysl Kočí: Muzikál pro děti Vstávejte, myšky. 

Účinkovali: Ptáčata, sbor nejmenších zpěváčků z Mladé Boleslavi pod vedením Věry Šulcové, asistence: Jitka Bílková a Jitka Bedlivá, klavír: Anna Vlachovská

Přemysl Kočí: Muzikály  pro děti l Houby, Alibaba a čtyřicet

Účinkovali: Jiřičky Minorky a  Jiřičky pod vedením Jiřiny Jiřičkové, asistence: Lenka Václavíková. Klavír: Markéta Šnajdrová, housle: Marie Švejdová, violoncello: Marta Šulcová, kytara: Jitka Horáčková, zobcová flétna: Tomáš Rýdl, příčná flétna: Tereza Kyselová, Ludmila Podlipná, klarinet: Miroslav Bango, trubka: Přemysl Vlasta, saxofon: Miroslav Lambert 

 

2015: Archa Noemova

Námět: Jiřina Jiřičková, Hudba: Jiřina Jiřičková a Martin Herrmann, Instrumentace: Marek Müller, Scénář: Kateřina Fialová Bartošová a Martin Herrmann, Slova písní: Kateřina Bartošová Fialová, Jan Gregora, Martin Herrmann, Choreografie: Zuzana Horynová, Režie: Jiřina Jiřičková.

Účinkovali: Jiřičky  a Jiřičky Minorky, klavír: Marek Müller a Karolína Čírtková, Housle: Marie Švejdová, Lenka Václavíková, Jaroslav, Kurzveil, violoncello: Eva Pinkasová, příčná flétna: Veronika Skopcová, klarinet: Josef Žemlička, Nikita Nesterenko, pozoun a bicí: Martin Herrmann, baskytara: Bohuslav Vaja

ARCHA NOEMOVA. MUZIKÁL O TŘECH DĚJSTVÍCH PRO DĚTI.

archa.jpg

2022 Muzikál Štědrovečerní přástky

plakat_web.pdf