Jdi na obsah Jdi na menu
 


Začínáme 7. září v 16:50

27. 8. 2009
Zkoušky Jiřiček2 se oproti loňskému roku v tomto školním roce posouvají o deset minut dopředu, aby mohli někteří jedinci stíhat autobus ze zkoušky domů. Začínat tedy budeme v 16:50, končit pak v 18:20. Před zkouškou sboru bude probíhat jiřičkovská nauka pod vedením Markéty Šnajdrové, na kterou jsou zváni všichni zpěváčci, tedy i ti, kteří se již nacházejí v 5. a vyšším ročníku studia.

Jiřičkovská nauka začíná v 16:00 a končí v 16:45. Je velmi žádoucí, aby se těchto zábavných a užitečných hodin v hojné míře účastnili noví zpěváčci v Jiřičkách a také ti, kteří potřebují procvičit probíraný repertoár. Nauka se koná, stejně jako v loňském roce v hudebně v 1. patře školy a poprvé proběhne až v pondělí 14. září. 14. a 21. září se nauky povinně účastní všichni  noví zpěváčci v Jiřičkách2!!!

Zkoušku sboru vede Jiřina Jiřičková, v 2. hodině s klavírní korepeticí Zdeňky Nečesané.

Na 1. zkoušku sboru prosíme přijďte vybaveni následujícími informacemi:
  • v případě, že žák navštěvuje hru na nástroj, jakou z hudebních nauk si vybral
  • informací, jakou konfekční velikost zpěvák nosí - týká se nových zpěváků
  • informaci, zda by měl zpěvák zájem o koupi vlastního sborového trička (při větším zájmu objednáme) a jakou velikost trička zpěvák nosí.
  • Pokud nový zpěvák ještě neodevzdal přihlášku do ZUŠ, prosíme učinit tak nejpozději na 1. hodině sboru!
S sebou na sbor noste: přezůvky, vhodnou svačinu a dostatek pití. Dále tužku a desky s euroobaly na oxeroxované noty.